1. Over dit privacybeleid

Dit document beschrijft het beleid van FHIT’s gerelateerd aan de privacy van je persoonlijke informatie (Privacybeleid).

FHIT’s is toegewijd om de privacy van de persoonlijke informatie die het verzameld en ontvangt te beschermen.

Dit privacybeleid geldt voor al je contacten met FHIT’s of dat nou bij FHIT’s club of via de FHIT’s website is.

Dit privacybeleid tracht uit te leggen:

 • welke soort persoonlijke informatie FHIT’s verzameld en bewaard;
 • hoe FHIT’s je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • waarom FHIT’s je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • hoe je jouw persoonlijke informatie mag inzien en aanpassen, zoals bewaard door FHIT’s;
 • hoe je mag klagen indien FHIT’s niet houdt aan het hier omschreven privacy beleid, en hoe FHIT’s met een dergelijke klacht om dient te gaan;

Door het gebruiken van de FHIT’s website, www.fhits.nl, het voltooien van welk lidmaatschaps-aanmeldingsformulier dan ook, accepteer je dit privacy beleid en geef je uitdrukkelijke toestemming aan FHIT’s’ verzameling, gebruik en openbaring van je persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacy beleid .

2. Je persoonlijke informatie

FHIT’s verzameld alleen persoonlijke informatie (informatie die een individu kenmerkt of identificeert als een individu) waarvan FHIT’s het nodig acht voor de functies en activiteiten van FHIT’s.

FHIT’s verzameld persoonlijke informatie om onze producten en diensten aan onze leden te leveren, inclusief omstandigheden wanneer:

 • het verwerken en het managen van lidmaatschapsaanmeldingen;
 • het faciliteren voor de toegang tot de club voor leden;
 • het uitvoeren van marketing activiteiten, onderzoek en speciale aanbiedingen;
 • het nauwkeurig identificeren wie er gebruik maken van de diensten van FHIT’s;
 • het communiceren met leden, website bezoekers en online aanvragen;
 • het profileren van onze leden en hun interesses;
 • het exploiteren van FHIT’s;

De informatie die FHIT’s verzameld bevat:

 • naam, leeftijd, geslacht en geboortedatum;
 • gezondheidsinformatie (lengte, gewicht, medische aandoeningen);
 • gezondheids- en fitnessdoelen;
 • bankgegevens;
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail);
 • opvattingen en meningen; en
 • reacties op formulieren en enquêtes (als die er zijn).

3. Je gevoelige informatie

Gevoelige informatie is informatie over jou die zaken onthult over je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of voorkeuren, lidmaatschap van een beroeps- of handelsregister vereniging, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid, handicap, seksuele geaardheid of strafblad.

Het is het FHIT’s beleid om alleen je gevoelige informatie te verzamelen als het redelijk noodzakelijk is voor het functioneren van FHIT’s en haar activiteiten en als je hiermee hebt toegestemd of toegestaan op grond van de wet om het te doen.

4. Hoe FHIT’s jouw persoonlijke informatie verzameld

FHIT’s zal je persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen rechtstreeks van je vragen, tenzij het onredelijk of onmogelijk is om dat te doen.

FHIT’s zal de volgende gegevens direct trachten te verzamelen:

 • via e-mail;
 • via de telefoon (inclusief telefoongesprekken en SMS);
 • via social media en over het internet (inclusief enquêtes);
 • door geschreven correspondentie (zoals brieven, fax);
 • via hard-copy formulieren (inclusief inschrijfformulieren en enquêtes);
 • persoonlijk; of
 • via de FHIT’s website (online aankopen of web formulier inzendingen);
 • elektronische systemen zoals applicaties en het gebruik van de club toegangssleutel; en
 • via de FHIT’s veiligheidscamera’s

FHIT’s kan ook informatie verzamelen via derde partijen, inclusief:

 • je personal trainer
 • marktonderzoek en directe marketing aanbieders;
 • ouders of voogden van minderjarige leden;
 • onze huidige leden;
 • openbare bronnen directories, ledenlijsten, beroeps- en brancheverenigingen, faillissement of griffierechten zoekopdrachten).

5. Ongevraagde persoonlijke informatie

Ongevraagde persoonlijke informatie is personele informatie die FHIT’s krijgt, maar die ze niet actief hebben verzameld (zoals een vacature die is uitgestuurd door FHIT’s naar een individu op zijn eigen initiatief, in plaats van als reactie op een advertentie).

FHIT’s kan verslagen van ongevraagde persoonlijke informatie houden als de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer van de FHIT’s functies of activiteiten. Zo niet, is het FHIT’s’ beleid om de ongevraagde informatie te vernietigen, op voorwaarde dat het geoorloofd en redelijk genoeg is om dat te doen.

6. Het gebruik van je persoonlijke informatie

De belangrijkste doeleinden waarvoor FHIT’s informatie verzamelt, bezit, gebruikt en onthult zijn om diensten en voordelen te verstrekken aan de leden en aan de groei van FHIT’s leden.

FHIT’s gebruikt je persoonlijke gegevens voor het volgende:

 • het verwerken van de aanvragen voor lidmaatschappen;
 • het begrijpen van de behoeften en vereisten van FHIT’s’ leden;
 • het managen en onderhouden van de FHIT’s website en social media platformen;
 • het leveren van informatie over de diensten van FHIT’s;
 • het leveren of verbeteren van de producten en diensten van FHIT’s;
 • helpen om de voordelen van FHIT’s leden te maximaliseren;
 • ieder ander doel wat direct gelinked is aan FHIT’s en waar je akkoord op moet hebben gegeven.
 • FHIT’s’ website vereist abonnementen of registraties om bepaalde diensten, functies of inhoud te gebruiken. Je zult weten welke informatie wordt verzameld via deze processen wanneer je de relevante formulieren hebt ingevuld en voorzien van de vereiste gegevens voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. FHIT’s zal de gegevens met betrekking tot alle transacties die je uitdraagt vanuit de website en de uitvoering van uw bestelling verzamelen.

FHIT’s kan ook je gegevens gebruiken om toezicht te houden voor elk onbevoegd gebruik van de FHIT’s website, de inhoud of abonnementen op FHIT’s diensten.

7. Doel van het verzamelen

Als FHIT’s persoonlijke informatie verzamelt voor een doel (het primaire doel), zal FHIT’s de informatie niet voor andere doeleinden (het secundaire doel) gebruiken, tenzij anders vermeldt:

je hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van de persoonlijke informatie; of
in verband met het gebruik of de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens:

 • je redelijkerwijs verwacht FHIT’s te gebruiken of openbaar voor het secundaire doel en het secundaire doel is direct gerelateerd aan het primaire doel (gevoelige informatie) of in verband met het primaire doel (geen gevoelige informatie);
 • gebruik of bekendmaking is vereist of onder Nederlandse wetgeving of een rechterlijke / tribunaal toegestaan;
 • een toegestane situatie bestaat in relatie tot FHIT’s gebruik of de openbaarmaking van de informatie;
 • een toegestane gezondheidsclaims situatie bestaat met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van de informatie; of
 • FHIT’s redelijkerwijs van mening is dat het gebruik of de openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving instantie.

Als FHIT’s je gegevens gebruikt of onthult, omdat FHIT’s redelijkerwijs meent dat het gebruik of de openbaarmaking van uw gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving lichaam, dient FHIT’s een schriftelijke nota van het gebruik maken of openbaring in te dienen.

8. Dien jij persoonlijke informatie aan te leveren?

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken. Maar een weigering kan betekenen dat de door jou gevraagde dienst niet wordt verstrekt of het lidmaatschap kan worden geweigerd.

9. Het delen van je persoonlijke informatie

FHIT’s mag je persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden van derden. De soorten organisaties aan wie FHIT’s je persoonlijke informatie mag onthullen bevatten:

 • overheidsinstanties en de politie of gerecht (zoals vereist door de wet);
 • diverse wetshandhavingsinstanties en overheden voor de veiligheid
 • bank dienstverleners;
 • partnervouchers programma-aanbieders;
 • beroeps- of overheidsorganisaties; en
 • FHIT’s’ gecontracteerde dienstverleners, waaronder:
 • informatietechnologie dienstverleners;
 • de planning van onderzoek en ontwikkeling providers;
 • marketing- en communicatiebureaus;
 • mailing huizen, vracht- en koeriersdiensten;
 • printers en distributeurs van marketing materiaal;
 • incassobureaus en banken;
 • personal trainers; en
 • externe adviseurs (recruiters, accountants en advocaten).

FHIT’s verhuurt of verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden zonder je voorafgaande toestemming..

Bij FHIT’s gebruiken wij camera’s om ons gebouw zowel buiten als binnen te beveiligen. hierbij Naast het gebouw en de daarin bevindt materialen gaat hierbij ook om onze leden en medewerkers. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan, zodat wij daar bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de privacy van iedereen die FHIT’s bezoekt. In deze verklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.

10 Toezicht op gebouw en mensen

Wij hebben in onze club camera’s opgehangen die dag en nacht filmen wat er gebeurt. Mensen zijn op deze beelden herkenbaar. Deze gegevens zijn privacygevoelig en wij beschermen deze natuurlijk zo goed mogelijk.

Het cameratoezicht is overal duidelijk aangegeven met bordjes “Camerabewaking” (wellicht verstandig die aan te schaffen of anders regel weglaten). Bij FHIT’s hangen geen camera’s in onze omkleedruimtes-douches en toiletten.

Camerabeelden worden niet bekeken tenzij daar een dringende reden voor is zoals geweldpleging, diefstal of andere strafbare feiten. Ook in gevallen dat er handelingen die tegen de huisregels van FHIT’s indruisen wordt vermoed, kunnen de camerabeelden worden geraadpleegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het ongeoorloofd gebruik van FHIT’s door niet-leden of het bewust dan wel onbewust niet handhaven van de omgangsregels binnen FHIT’s met andere leden dan wel het gebruik materialen.

Andere partijen

FHIT’s geeft de camerabeelden aan niemand, tenzij er dingen op staan die tegen de wet zijn of schade opleveren, Beelden kunnen wel worden vertoond aan de slachtoffers, maar worden niet verstrekt om te worden gebruikt buiten de club, met uitzondering van gevallen waarin een aangifte wordt gedaan of schadeclaim wordt ingediend.

De politie kan beelden van het beveiligingsbedrijf opeisen als er strafbare feiten op staan. Hierbij moeten zij zich houden aan de regels uit het Wetboek van Strafvordering.

11. Beveiliging

FHIT’s hanteert de laatste en sterkste beveiliging tegen misbruik of diefstal van de camerabeelden. Alleen bevoegd personeel mag deze inzien, en beelden worden na maximaal 4 weken gewist als er niets bijzonders op staat.

12. Cookies

Om de diensten van FHIT’s te verbeteren, verzamelen we soms de geïdentificeerde informatie van webgebruikers. De verzamelde informatie is niet aan een persoon te identificeren, maar helpt FHIT’s haar web services te analyseren en verbeteren.

Wanneer je de website van FHIT’s bezoekt, wordt je bezoek gelogd en de volgende gegevens verstrekt door je browser:

 • je IP adres en/of domeinnaam;
 • je besturingssysteem (type browser en platform);
 • de datum, tijd en duur van je bezoek; en
 • de middelen die je geopend of gedownload hebt.

FHIT’s gebruikt deze informatie om de website voor bezoekers aan te passen en om de gegevens voor de analyse, kwaliteitscontrole, administratie en verbetering van de website te verzamelen. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden gedeeld met derden.

Je kunt je browser weerhouden nieuwe cookies te accepteren of cookies helemaal uit te schakelen door het veranderen van je voorkeuren in de browser.

13. Links naar andere websites

Links naar websites van derden die FHIT’s niet in de gaten houdt of onder controle heeft zijn bedoeld voor je gemak. FHIT’s is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van deze websites. Websites van derden moeten hun eigen privacy- en veiligheidsbeleid hanteren waarin FHIT’s je aanraadt om te lezen voordat je persoonlijke informatie deelt met hen.

14. Direct Marketing

Als FHIT’s je informatie vasthoudt, kan FHIT’s die informatie gebruiken of openbaren (met uitzondering van gevoelige informatie) voor direct marketing, indien:

 • FHIT’s de informatie van jou heeft verzameld; en
  je redelijkerwijs zou verwachten dat FHIT’s de informatie voor die reden bekend zou maken; en
 • FHIT’s je een simpele manier heeft geboden om te kiezen voor het annuleren van deze direct marketing van FHIT’s; en
 • je zo’n verzoek nog niet hebt ingediend aan FHIT’s
 • FHIT’s kan ook je informatie openbaar maken (behalve als het gevoelige informatie is) om te gebruiken voor direct marketing als:

FHIT’s verzamelde de gegevens van jou en je zou redelijkerwijs niet verwachten dat FHIT’s de informatie openbaar zou maken voor dat doel of iemand anders dan jij; en
zowel:

 • je hebt toegezegd dat de informatie voor dat specifieke doel openbaar mag worden gemaakt; of
  het onpraktisch is om de toestemming te verkrijgen; en
 • FHIT’s je een simpele manier heeft geboden om je uit te schrijven van de direct marketing van FHIT’s;
 • in iedere direct marketing communicatie met jou;
 • FHIT’s een prominente verklaring bijvoegt waarbij duidelijk wordt dat je een verzoek in kunt dienen om je uit te schrijven; of
 • FHIT’s anders je aandacht zal trekken van het feit dat je jezelf kunt uitschrijven; en
 • je nog geen dergelijk verzoek aan FHIT’s hebt ingediend.
 • FHIT’s je gevoelige informatie gebruiken met het oog op direct marketing indien je hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van die gegevens voor direct marketing.

FHIT’s kan ook gebruik maken van je persoonlijke gegevens voor direct marketing, indien:

FHIT’s je gegevens verzamelde om een verplichting uit hoofde van die overeenkomst te voldoen; en
het gebruik of openbaring is noodzakelijk om een dergelijke verplichting te voldoen.
Als FHIT’s de persoonlijke informatie die FHIT’s gebruikt om je direct marketing materiaal te sturen van een derde partij, kun je FHIT’s vragen om je op de hoogte te brengen van de bron van de informatie. Het is FHIT’s’ beleid is om dat te doen, tenzij het onredelijk of onuitvoerbaar is.

15. Hoe uit te schrijven van direct marketing

Als FHIT’s je persoonlijke gegevens gebruikt of onthult ten behoeve van direct marketing, kun je een verzoek indienen om direct marketingcommunicatie van FHIT’s niet te ontvangen.

Als FHIT’s je persoonlijke gegevens gebruikt of onthult ten behoeve van het faciliteren van direct marketing door andere organisaties, kun je een verzoek indienen dat FHIT’s voorafgaand bekend moet maken dat ze voor dit doel je gegevens gebruiken.

Het opzeggen is geheel kostenloos en zal in gang worden gezet binnen een redelijke tijd nadat het verzoek is ingediend.

16. Verzamelingsaankondiging

Op of voor de tijd van het verzamelen van je persoonlijke informatie, of zo spoedig mogelijk daarna, zal FHIT’s redelijke maatregelen nemen om je op de hoogte te brengen of anderszins ervoor te zorgen dat je je bewust bent van:

FHIT’s zal in het algemeen deze zaken in een verzamelingsaankondiging. Bijvoorbeeld, waar persoonlijke informatie wordt verzameld op papier of via de website, zal FHIT’s onder meer een verzamelingsaankondiging, of een duidelijke link naar het, op het formulier of een aparte follow-up communiceren.

Verzamelingsmededelingen kunnen meer specifieke informatie dan dit privacybeleid voor bijzondere collecties van persoonlijke informatie verstrekken. De voorwaarden van dit privacy beleid zijn onder voorbehoud van eventuele specifieke bepalingen in de collectie kennisgevingen en in onze algemene voorwaarden van bepaalde aanbiedingen, producten en diensten. FHIT’s raadt je aan deze bepalingen zorgvuldig te lezen.

17. Je persoonlijke gegevens beschermen

FHIT’s slaat informatie op verschillende manieren op, met inbegrip van papieren en elektronische vorm. FHIT’s neemt redelijke maatregelen om het te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking, waaronder:

 • databases voor opslag beveiligen met wachtwoorden;
 • vertrouwelijkheid eisen van het personeel;
 • security firewalls voor de toegang tot FHIT’s systemen;
 • servers bewaard op een veilige plaats met beperkte toegang;
 • documentopslag veiligheidseisen;
 • verschaffen van toegang alleen aan geverifieerde individuen;
 • toegangscontroles voor FHIT’s gebouwen;
 • beperkt verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden en onder voorbehoud van garanties over het gebruik; en
 • het personeel trainen om met de informatie om te gaan.

FHIT’s kan niet garanderen dat persoonlijke gegevens wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik en FHIT’s accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste handelingen van onbevoegde derden.

FHIT’s zal je persoonlijke gegevens behouden voor zo lang als nodig is om verplichtingen jegens je te voldoen aan haar wettelijke belangen te beschermen, om te voldoen aan de wetten of zoals anders wanneer FHIT’s je persoonlijke gegevens verzameld.

Zodra FHIT’s niet langer nodig is om je persoonlijke gegevens te behouden, zal FHIT’s redelijke stappen ondernemen om je persoonlijke gegevens te vernietigen of om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens worden ge-deïdentificeerd bij de behandeling van je persoonlijke gegevens in de toekomst.

18. Anonimiteit

Je hebt de mogelijkheid om jezelf niet te identificeren of een pseudoniem te gebruiken bij de behandeling van FHIT’s, op voorwaarde dat het wettig en uitvoerbaar is.

FHIT’s zal proberen om een verzoek tot anonimiteit in te dienen en indien mogelijk deze tegemoet te komen. Echter, je recht op anonimiteit is niet van toepassing met betrekking tot een kwestie wanneer:

FHIT’s is vereist / toegestaan door de wet of een rechterlijke / instantie om handelen met geïdentificeerde personen; of
onpraktisch zijn voor FHIT’s om handelen met mensen die zichzelf niet hebben geïdentificeerd.
Het is het FHIT’s beleid om je in staat te stellen om toegang te krijgen tot de FHIT’s website en algemene telefoonnummer aanvragen te doen zonder je te identificeren en om je in staat te stellen om te reageren op anonieme enquêtes van FHIT’s.

In sommige gevallen echter, als je niet FHIT’s voorziet van je persoonlijke gegevens op verzoek, is FHIT’s mogelijk niet in staat om te reageren op je verzoek of je te voorzien van service. Bijvoorbeeld, je dient jezelf te identificeren om een FHIT’s lid te worden.

19 Toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om, op verzoek, toegang te krijgen tot alle FHIT’s archieven met je persoonlijke gegevens.

Om de toegang tot je persoonlijke informatie aan te vragen kun je contact opnemen met de clubmanager, rechtstreeks, dan wel telefonisch dan wel via info@fhits.nl .

FHIT’s zal reageren op je verzoek om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn.

Aan de hand dat het redelijk en uitvoerbaar is, zal FHIT’s je toegang tot de gevraagde informatie verlenen.

Als FHIT’s verzoek om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens weigert, zal FHIT’s een schriftelijke mededeling indienen waarin de redenen voor de weigering staan en hoe je kunt klagen over de weigering.

Redenen voor een weigering kunnen zijn wanneer het:

 • een ernstige bedreiging vormt voor het leven, de gezondheid of veiligheid;
 • een onredelijk effect zou hebben op de privacy van anderen;
 • onnozel of ergerlijk is;
 • betrekking heeft op een gerechtelijke procedure;
 • FHIT’s intenties of vooroordelen jegens enige onderhandelingen onthult;
 • onwettig zou zijn;
 • is vereist of toegestaan door de wet of een rechterlijke / tribunaal orde;
 • waarschijnlijk handhaving gerelateerde activiteiten kunnen aantasten; of
 • betrekking heeft op een commercieel gevoelig beslissingsproces.

Wanneer je een verzoek om toegang tot persoonlijke informatie indient, zal FHIT’s je nodig hebben om een bepaalde vorm van identificatie (zoals rijbewijs of paspoort van een bestuurder) te bieden, zodat FHIT’s kan controleren of je de persoon, op wie de informatie betrekking heeft, werkelijk bent.

20 Help FHIT’s om je persoonlijke gegevens nauwkeurig te houden

FHIT’s zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dossiers van persoonlijke informatie accuraat, actueel en volledig zijn.

Echter, de juistheid van de informatie hangt in grote mate af van de informatie die je verstrekt. Als je FHIT’s niet alle toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens die FHIT’s nodig heeft, of de persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, dan kunnen de producten, diensten en informatie die FHIT’s biedt worden beïnvloed.

Als je denkt dat er iets mis is met de informatie die FHIT’s over je heeft, dan kun je contact opnemen met de clubmanager:

laat FHIT’s weten of er enige fouten zijn; en
houd FHIT’s op de hoogte van enige wijzigingen,
en FHIT’s zal proberen om je persoonlijke gegevens te corrigeren.

FHIT’s zal reageren op je verzoek om je persoonlijke gegevens gratis en in een redelijke termijn te corrigeren. Als FHIT’s je verzoek weigert zal FHIT’s je voorzien van een schriftelijke mededeling waarin de redenen voor de weigering en mechanismen beschikbaar om te klagen over de weigering beschreven staan.

Als FHIT’s weigert om je persoonlijke gegevens te corrigeren, kun je een verzoek indienen dat FHIT’s je informatie associeert met een verklaring dat de informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is. FHIT’s zal redelijke stappen ondernemen om de verklaring zichtbaar voor gebruikers van je persoonlijke gegevens te maken.

Als FHIT’s je persoonlijke gegevens gecorrigeerd heeft en FHIT’s heeft eerder bekendgemaakt je persoonlijke gegevens aan derden te openbaren, op jouw verzoek, zal FHIT’s die derde van de correctie in kennis stellen, tenzij dit praktisch niet haalbaar of onwettig is.

21 Hoe om te gaan met spam en het ‘bel-me-niet register’

FHIT’s zal je geen commerciële elektronische berichten sturen, tenzij het wordt toegestaan door de Spam wet (bijv. FHIT’s heeft je uitdrukkelijke / impliciete toestemming). Elk commercieel elektronisch bericht dat FHIT’s stuurt zal zich identificeren met FHIT’s als afzender en relevante contactgegevens en een “schrijf me uit”-mogelijkheid opnemen. Als commerciële elektronische berichten niet wenst te ontvangen van FHIT’s, neem dan contact op met de clubmanager.

FHIT’s zal geen beroep doen op het bel-me-niet register, tenzij toegestaan op grond van de bel-me-niet register wet en daarmee samenhangende instrumenten. Als je niet wenst dat FHIT’s je op een bepaald nummer belt, neem dan contact op met de clubmanager.

22. Het oplossen van je privacy issues

Als je problemen hebt die je wilt bespreken met FHIT’s of als je je zorgen maakt over de manier waarop FHIT’s informatie heeft ingezameld of beheerd kun je contact opnemen met de clubmanager.

23 Wijzigingen en toegang tot dit privacybeleid

FHIT’s kan, op z’n tijd, dit privacybeleid bijwerken en rekening houden met nieuwe wetten en veranderingen. Wijzigingen in dit privacybeleid hebben geen invloed op FHIT’s’ gebruik van eerder verstrekte informatie.

Dit privacybeleid is beschikbaar op de website van FHIT’s bij www.fhits.nl. Een gedrukt privacy beleid kan kosteloos worden verkregen worden door contact op te nemen met de clubmanager.

24. FHIT’s’ contactgegevens

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over het FHIT’s privacybeleid of FHIT’s’ gebruik van je informatie, kun je contact opnemen met FHIT’s via: info@fhits.nl