Volg niet de ideeen van anderen

Maar leer te luisteren naar de stem in jezelf

– Dogen Zenji

Verandering

Summer FHITter, je hebt je zelf uitgedaagd, je hebt jezelf een doel gesteld en de komende 8 weken stop je tijd en inspanningen in het behalen van dat doel. Hoe mooi is het als je ook na die 8 weken plezier blijft hebben van datgene wat je bereikt hebt.

Naar ik aanneem pas je je voedingsgewoontes wat aan, wellicht train je wat intensiever en regelmatiger dan voorheen, en als het goed merk na verloop van tijd gewenste effecten op je lijf. Het kan ook zijn, al of niet door de omstandigheden gedwongen, dat je in je dagelijkse leven een en ander wilt veranderen. Bijvoorbeeld je voelt niet meer 100% lekker op je werk, of je wilt meer tijd nemen voor je gezin, of regelmatiger trainen, of gewoon meer tijd nemen voor jezelf.  

Veranderen betekent in de regel dat wat je gewoon bent te doen loslaat. Dat betekent dat je gewoontes, die je fundament van je dagelijkse doen en laten zijn, wilt veranderen. Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die je gewend bent automatisch uit te voeren. Je hoeft er niet over na te denken, je doet het gewoon. Vaak hebben we geen flauw benul van de kracht die gewoontes kunnen hebben. Voorbeelden van gewoontes:

  • Je telefoon op mail, Facebook of iets anders checken;
  • Bij het kijken van een film chips eten;
  • Zin hebben in een sigaret en die opsteken;
  • Té veel eten en drinken 

Onze dagen zitten dus vol met gewoontes. Onbewust zijn ze dus bepalend voor ons leven. We hebben geen motivatie nodig om gewoontes uit te voeren. Omdat het onbewust gebeurt kosten ze dan ook weinig tot geen energie.

Daar waar gezonde gewoontes je energie opleveren, kunnen ongezonde negatieve gewoontes je echter op termijn juist energie gaan kosten. Soms zelfs zonder dat je dit zelf doorhebt. Want daarvoor is het juist een gewoonte.

In de vorige blog heb ik je gevraagd jezelf een doel te stellen. Kun je je doel realiseren zonder dat je veel aan je dagelijkse gewoontes hoeft te veranderen, dan zal het je wellicht makkelijk af gaan. Lastiger wordt het als de consequentie is dat je bepaalde routines in je leven moet aanpassen om je doel te bereiken. Of dat nu verandering in je eetpatroon is, of regelmatiger sporten, of meer tijd besteden aan je gezin. Gemiddeld duurt het zo’n 66 dagen voordat een nieuwe gewoonte geautomatiseerd is. Om écht stevig geïmplementeerd te worden duurt het vormen van een nieuwe gewoonte gemiddeld zelfs nog langer. 

De onderstaande tips kunnen helpen bij het opbouwen van nieuwe gewoontes:

1. Vind je motivatie

In de vorige blog heb ik je gevraagd waarom je het doel wilt behalen wat je jezelf gesteld hebt. Maar ook de vraag: waarom wil je je doel behalen? Juist deze vraag geeft een indicatie wat je intrinsieke motivatie is. Intrinsieke motivatie is veel krachtiger dan de motivatie die wordt opgeroepen door de omgeving (extrinsieke motivatie). In een later stadium gaan we nader in op wat motivatie is, maar voor nu vraag jezelf dus af: “kom mijn wil om mijn doel te bereiken echt uit mijn diepste ik, of komt het voort uit  je omgeving die je er op een of andere wijze toe aanzet?”

2. Begin klein

Wil je voorkomen dat je halverwege het weer voor gezien houdt? Hou dan vooral je einddoel voor ogen en ga vanaf de eerste dag in hoogste versnelling. Wil je het echter ook op de langere termijn volhouden? Start dan klein, stel tussendoelen en verhoog de frequentie en intensiteit naarmate je verder komt. Geniet van het succes als je je tussendoel behaalt. Want er is geen betere intrinsieke motivatie dan succes ervaren!  

Bovendien verminder je niet alleen de kans op blessures door de lat wat lager te leggen. Maar ook de kans dat je gefrustreerd raakt. Waar succes je motiveert, werkt frustratie en teleurstelling demotiverend. Extra tip: zet je weegschaal op zolder!! 

3. Ben niet te streng voor jezelf

Zelfkritiek ondermijnt je intrinsieke motivatie, en daardoor wordt het lastiger nieuwe gewoontes op te bouwen. Wees daarom je eigen supporter. Niet dat je niet kritisch mag zijn. Maar kritisch zijn betekent niet automatisch dat je overdreven streng voor jezelf moet zijn. Laat het aanmoedigende stemmetje luider klinken.

4. Schakel ondersteuning in

Vraag trouwe vrienden en familie om hulp en ondersteuning terwijl je jouw nieuwe gewoonte ontwikkelt. Zeker wanneer je een gewoonte aanneemt die een verandering in je leefstijl vereist, zoals je eetpatroon veranderen of beginnen met sporten.

Wil je gezonder gaan eten? Dan kan je bijvoorbeeld vragen om niet langer die suikerzoete koekjes mee te brengen van de supermarkt. Dat maakt het gemakkelijker om niet in de verleiding te komen.

5. Leg rekenschap af

Je nieuwe gewoonte aan anderen aankondigen, is een belangrijke stap om hun steun te krijgen. Vanaf dan kunnen ze je ook ter verantwoording roepen. Je kan zelfs één persoon vragen om je regelmatig te vragen hoe het met je nieuwe gewoonte staat.

6. Breng er regelmaat in

Maak van in het begin je nieuwe gewoonte tot een vast onderdeel van je dagelijkse of wekelijkse routine. Zo heb je meer kans om het langere tijd vol te houden. Regelmaat is de opstap naar routines. In plaats van je afvragen wanneer het uitkomt of je er zin in hebt maakt het lastig een gewoonte op te bouwen. Je integreert gewoontes makkelijker en sneller door op vaste momenten met jezelf af te spreken tijd te besteden aan iets (trainen, koken, met je gezin of vrienden, niet te werken) 

Ga voor je zelf een na welke dagelijkse gewoontes jij wilt veranderen. 

En als dat lukt, wat zou dat betekenen voor je leefstijl? 

Hou daarbij in het achterhoofd: 

Zekerheid is de vijand van veranderen!